# شرکت سینار

حضور سی نار در همایش بین المللی توانمندی های کشورهای عضو اوراسیا

شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه سی نار در همایش تخصصی اوراسیا پلی به سوی تجارت جهانی با محوریت روسیه شرکت کرد. شرکت تعاونی تولید فرآورده های میوه ای و آبمیوه سی نار به عنوان یکی از شرکت های تخصصی در زمینه محصولات غذایی در این همایش حضور داشت. همایش تخصصی اوراسیا... مشاهده مطلب