# حضور سی نار در اجلاس بین‌المللی دهکده تجاری هشت

حضور سی نار در اجلاس بین‌المللی دهکده تجاری هشت

شرکت تعاونی تولید فرآورده‌های میوه‌ای و آبمیوه سی نار برای رایزنی در خصوص همکاری‌های مشترک در نخستین اجلاس بین‌المللی دهکده تجاری هشت شرکت کرد. اجلاس بین‌المللی دهکده تجاری هشت با رویکرد توسعه خارجی اردیبهشت‌ماه 1401 در کلان‌شهر مشهد برگزار شد. شرکت تعاونی تولید فرآورده‌های میوه‌ای و آبمیوه سی نار ن...